Wroclaw

Education System Diagram

poland

Zespół badawczy we Wrocławiu

Dr Piotr Mikiewicz

Institute of Education, Department of Sociology of Education and Educational Policy
University of Lower Silesia, Poland.
Email: [email protected]

Instytut Pedagogiki, Zakład Socjologii edukacji i polityki edukacyjnej. Dolnośląska Szkoła Wyższa

Institution

University of Lower Silesia, Poland.

poland