Znaczenie projektu

Porównanie pomiędzy miastami i systemami pozwoli na lepsze zrozumienie sposobów, w jaki program i szkoły warunkują różnice w osiągnięciach uczniów.

Projekt stanowi nowe, obiecujące podejście do ważnych pytań wymagających lepszego rozpoznania badawczego. Czy różne systemy szkolne przygotowują młodych ludzi równie dobrze do dalszej nauki, kariery zawodowej i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym? Dzięki takim programom badawczym jak PISA, PIRL i TIMSS posiadamy coraz więcej danych międzynarodowych wskazujących na nierówności edukacyjne. Te programy badawcze pomagają w zrozumieniu, w jaki sposób systemu funkcjonują, zakres utrzymywania się nierówności oraz dlaczego dystanse różnią się pomiędzy krajami o podobnych strukturach społecznych. Jednak pomimo bogactwa danych generowanych przez te programy, nasze zrozumienie tego, dlaczego społeczne nierówności się utrzymują i dlaczego poziom nierówności różni się pomiędzy krajami o podobnych strukturach społecznych i dochodach, cały czas pozostaje ograniczone. Obietnica, jaką niosły międzynarodowe pomiary kompetencji – poprawa efektywności systemów poprzez lepsze ich zrozumienie – nie została wypełniona. Dlaczego jedne kraje uzyskują lepsze wyniki uczniów, lub mają większy poziom równości niż inne, i czy jest to kosztem jakości, pozostaje bez pełnej odpowiedzi, podobnie jak zmiany w rankingu poszczególnych krajów na podstawie tych pomiarów. Czy możemy użyć narzędzi międzynarodowych pomiarów kompetencji, by lepiej oświetlić procesy, poprzez które systemy pracują, w jaki sposób nierówność jest generowana oraz dlaczego jej forma i intensywność różni się pomiędzy krajami? To zależy od tego, jak dobrzy jesteśmy w budowaniu teorii i czy potrafimy stworzyć dobre analityczne narzędzie do porównania systemów szkolnych w kategoriach społecznych procesów i uczniowskich efektów.

Projekt ISCY jest innowacyjny w kilku wymiarach. Po pierwsze, testuje siłę ramy konceptualnej dla porównań, w jaki sposób różne układy instytucjonalne pracują, i dla kogo pracują najlepiej, w różnych krajach. Po drugie, wykorzystuje narzędzia międzynarodowego pomiaru kompetencji uczniów, w celu oszacowania wpływu uwarunkowań instytucjonalnych  na uczniów o podobnych kompetencjach. Po trzecie, wykorzystuje koncepcję osiągnięć uczniowskich umożliwiającą badanie wpływu instytucji edukacyjnych w spójny sposób pomiędzy różnymi systemami. Badanie stanowi jedno z nielicznych badań poświęconych pomiarowi wpływów zróżnicowanych systemów szkolnych, programów i ścieżek edukacyjnych na postępy uczniów i wyniki używając podobnie wyselekcjonowanych prób uczniów z użyciem metody badania panelowego.