International Study of City Youth (ISCY)

Międzynarodowe Badanie Młodzieży Miejskiej (The International Study of City Youth – Cities Project) polega na badaniu losów absolwentów ostatniej klasy szkoły powszechnej (w Polsce jest to trzecia klasa gimnazjum) w różnych miastach na świecie. Badanie ma na celu zrozumienie, w jaki sposób doświadczenia szkolne młodych ludzi i ich osiągnięcia wpływają na ich kariery i życie po zakończeniu nauki.

W ramach projektu przeprowadzone zostanie porównanie na ile różne systemy edukacyjne przygotowują młodych ludzi do życia po zakończeniu szkoły. Celem projektu jest zmierzenie wpływu różnych rozwiązań instytucjonalnych w każdym systemie oraz struktury możliwości edukacyjnych poza szkołą, na dalsze losy uczniów. Poprzez badanie losów uczniów, badanie dostarczy informacji na temat tego, w jaki sposób uczniowie poruszają się w tych systemach w celu realizacji swoich panów edukacyjnych i zawodowych.

ISCY dostarczy bezprecedensowego wglądu w procesy kształtujące ścieżki i osiągniecia edukacyjne oraz na trajektorie zawodowe uczniów, ich zaangażowanie obywatelskie i ogólny poziom życia po osiągnięciu dorosłości. Daje to unikalną możliwość pomiaru relacji pomiędzy wynikami w nauce, postawami i aspiracjami oraz przyszłymi efektami.

Projekt dostarczy też szerszego spojrzenia na pracę szkół, rozszerzając płaszczyznę odniesienia w ramach której szkoły są oceniane poza wskaźniki kompetencji poznawczych, włączając do analiz wpływ szkoły na postawy, zaangażowanie w naukę, wartości społeczne i obywatelskie.

Jak dobre są szkoły w kształtowaniu przyszłych obywateli? Jak dobre są w kreowaniu myślicieli, młodych ludzi o wysokich aspiracjach i motywacjach, zaangażowanych, potrafiących się uczyć oraz posiadających otwarte umysły? Kto z uczniów ostatecznie nabywa te cechy? Czy to tylko te osoby, które osiągają najwyższe wyniki, czy też szkoły służą wszystkim? Czy wszystkie szkoły pracujące w podobnym środowisku – w wymiarze miasta ale też w porównaniu międzynarodowym – pomagają uczniom w taki sam sposób i osiągają podobne efekty?